قانوِن بهشت را حوا بر هم زد


قانون بهـــــــــشت را ، حوا برهم زد
آن خـــــطِ نوشت را ، حوا برهـــــم زد
بر پـــــلکِ خـــیال آدم آمد یکشب ،
گندم شد و کشت را ،حوا برهم زد

ا. پگاهی
14.06.2013

/ 1 نظر / 22 بازدید
در مسیر زندگی با گل رز

حوا به خاطر دنیا بهشت را خط زد و در آخر بهشت را نصیبش کردند! اما ما گمان می کنیم برای بهشت باید روی دنیا خط بکشیم! آری زندگی زیباست اگر جراتش را داشته باشیم که به انداز چیدن یک سیب خطر کنیم...کاش بدانیم که خوشبختی کمی بعد از پل تردید منتظر ماست!