درد تکبیریست...

درد ، تکبیر یست
جاری کرده یی با حرفهایت
در مغاک گوشها
دستهات از جنس دستان پلیدیهاست
چشمهات ، ...
خونین ترین مسلخ
آخ ، میدانی؟!
فریاد، ... انفجاری است از بغضی ،
که تو دادی ،
مرا ، آهای ای وحشی،
به من گو ، لعنتی،
آخر ،...
از ین کشتار ها دستبرد ها، کی خسته خواهی شد؟!

انجیلا پگاهی
22.06.2013
/ 0 نظر / 18 بازدید