زندگی رویش عشق از دل یک حادثه است

 

زندگی ،...
رویش عشق از دل یک حادثه است
مخملی از چمنی سبز،
به چشم من و تو ...
زندگی،...
چهچه ی آهنگِ میانِ دولب است
در هوای ترِ یک روزِ بهار...
زندگی، جنبشِ گلبته ی تا مرز شکفتن هاست، ...
در باغچه ها
آری ..،
وقتی عشق است ...
باور بکنیم
مردن و زنده شدن را
ز پسِ خوابِ زمستانیی فصلِ سرما

ا.پگاهی
07.05.2013
/ 0 نظر / 21 بازدید