آتشکده ی نگاه ِ تو...

 


آتشــــــکده ی نگاهِ تو سوخت مرا
اتش زد و عاشقانه افروخت مرا
این مـــــــــــعبدِ پر ز رازهای دلِ تو
آخر  رهِ دلدادگی آموخت مرا

انجیلا پگاهی
09.07.2013

/ 3 نظر / 20 بازدید
پاییزفصل زیبا

خداوندا تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم ؛ مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را ! مبادا گم کنم اهداف زیبا را ! دلم بین امید و نا امیدی میزند پرسه ؛ می کند فریاد ؛ میشود خسته.......سلام وآرزوی موفقیت برای شما وتشکر از نوشته های بسیار زیبا وجذابتان [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]((پاییزفصل زیبا ))

پاییزفصل زیبا

روزگارت خوبِ خوب؛ پر ز نور آسمان؛ باشَدَت یاد «خدا» در دل و جان؛ باشَدَت قلبی پر از نور «امید»؛ یاد «او»، در زندگی؛ پشت و پناهت باشد . ........((پاییزفصل زیبا ))[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پندار شاد

آفرین بر حس زیبای شما در سرودن اشعار . من واقعا از خواندن شعرهایتان لذت میبرم