دلم شور صدایت میزند ...دلم شـــــــور صــــدایت میزند ...دک، دک، دک، دک، دک

بیـــا و با محبــــــت در بـــــــــزن ، تک، تک ،تک ،تک ، تک

هــــــوای تیــــره ی امــــروز دلـــــــگیری پراکنــــــــــــده

بیا که بی تو « اَو*» میشه دلم ، چک، چک ،چک ،چک، چک

ا.پگاهی
27.02.2013

* آب
/ 0 نظر / 19 بازدید