نفسم سنگین است ...

 

نفسم سنگین است ...
باید آرام ازین محوطه ی شور و هیاهو بروم
کو همان دست که یکباره مرا،
ز تب این شب اندوه برد ؟
کاش میدانستم
دل به دریا زدن هم ،حالِ خوشی میخواهد

ا.پگاهی
19 اپریل 2013

/ 0 نظر / 24 بازدید