بهانه یست حضورت هوای ماندن را

بهــانه یست حــــــــضورت هوای ماندن را
بمان که باتو نفـــــــس میکشم سرودن را
بمن شرینترین لحظه هام هدیه ی توست
بمان شـــــــــــرین بکن تلخ هــای بودن را

انجیلا پگاهی

11.04.2013
/ 0 نظر / 21 بازدید