گاهی کنار دلهره هایم ...

 

گاهی کـــنار دلهــــره هایم امیـــد باش!
این روز های نحس بیا روز عــــید باش!
در گاهواره ی تــــــپشِ واژه گانِ خـــوب
جنبانم عاشــقانه دودست نــوید باش!


ا.پگاهی
02.01.2013

/ 0 نظر / 19 بازدید