سپاس مادرانه ...

سپاس مادرانه:

روزِ زیبایست این «روز» که آغازش ،
یک آغوش محبت
و گلِ بوسه و لبخند ،
وحسِ گرمِ نگاه
و هیاهو و صداست...
من ،
مادر ...
درین گوشه ی غربت ، هم
باغ را با ثمری میبینم
شُکر-بارانِ لبم
با دعایِ
روی پیشانی خورشیدیِ فرزندانم
باز هم میکارم ...

انجیلا پگاهی

12.05.2013
/ 0 نظر / 18 بازدید