من تماشای ترا تعبیر خوابی میکنم

 

من تماشای ترا تعبـــــــیر خوابی میــــــــکنم
بیت چــشم عاشقت شعر کتــــــــابی میکنم

باز هم از گوشه ی با صـــــــد هزاران اضطراب
دزدکی ســـــــــــــویت نگاه ِ پر شتابی میکنم

مست مینوشم دوتا پیمانه ی چشم تو مــــن
آنــقدر تا درکِ معنـــــای شرابـــــــــــی میکنم

از کنار برکــــــه ی آرام چـــــــشمانت چو ماه
رفته رفته خویش را مـــــغروق آبــــی میکنم

انجیلا پگاهی
17.06.2013
/ 0 نظر / 19 بازدید