آزاده سرِ انجمنی ماشالله...


آزاده ســــــــــرِ انجــــمنی ماشالله
شــیرین سخنِ ملکِ منی ماشالله
بر گِردِ شمعِ روشنِ خورشـــید دلان
پروانه ی آتش دمــــــــــنی ماشالله

ا.پگاهی
25.07.2013

/ 0 نظر / 18 بازدید