گرهِ کور غمت را به آب جاری بده

 

گِرهِ کورِ غــــــــمت را به آب جــــــاری بده
بیا ز غصه دلِ عــــاشـــــقت فــــــراری بده
ز بغض لحظه گذر کن به غـــــصه هات بخند
ازین، ... شـــکسته دلان  را امیــدواری بده

....
ا.پگاهی

/ 0 نظر / 21 بازدید