اینجا دگر هوای سرودن نیست...

اینـــــجا دگــر هـوای ســـــــــرودن نیست
رفتـــــم که تاب و طـــاقـــتِ بــودن نیست

جــــــغرافــــــــیای تار و غــــــــــبارین را
دیگر مــــــجالِ چشم گشــودن نیست

بغضـــــــــی گــره خـــورده ی اندیـــشه
دیریــست بــــهرِ راه نُـــمودن نیـــــست

زنــــــگ ِ صــــــــــدای پر ز محــــبت را
حال و هـــــوای باز شنودن نیــــست

اینـــــــجا ، به این دو دیـــده ی گرینـــده
دستــــــی برای اشــک زدودن نیست

انجیلا پگاهی
08.07.2013
/ 0 نظر / 17 بازدید