با آمدنت بیا مرا جان بده

 

 

با آمـــــــــــدنت بیا مرا جــــان بــــده
این لــحظه ی انــــتظاری پایان بـــده
لبهای عطش گرفـــــته ی هــجران را
با لطف و سـخا ز عــــشق باران بده

ا.پگاهی
03 جنوری 2013
/ 1 نظر / 24 بازدید
بالوانه

قربونه خدایی برم که آسمانی را می گریاند تا گلی را بخنداند