کی خبر دارد ، فردا چه زمانی ؟ ...

 

کی خبر دارد ، «فردا » چه زمانی ؟ ...
به سراغ، چه کسی میاید؟!
کاش با الفتی،
دستهای ترِ این لحظه بگیریم ...
روز را در تپش شادو شیرینش بخرامیم
بیخیال ...
روی احساس چمن ،
مثلِ پروانه برقصیم
گاه هم ،
دستی مهری ...به سر و شانه ی ادارک گل و بته کشیم
برگ را بوسه زنیم
شعر دل را بسراییم
و دروودِ هم، بر بویِ خوشِ بادِ وزان بفرستیم ،
پلکهایی سمتِ پروازِ پرنده بگشاییم
الوداع گوییم سرما را،
و زمستان را، از شیشه ی ذهن ،
پاک کنیم
و به این فکر کنیم:
تا بهار است، فقط تازگیی گل باشیم!

انجیلا پگاهی

07.05.2013
/ 0 نظر / 19 بازدید