همیشه سبز تو میرویی در حریم نگاه ...

همیشه سبز تو میرویی در حریمِ نـــگاه
همیشه روشنی میاری شامهای سیاه

همــــیشه در تپش و تک تک دلم حاضر
همیشه روزنه یی جلوه های روشن ماه

فراز وشیب همه لحظه های زندگــــــیم
فقط تویی تو یگانه درین مسیر پـــــــناه

انجیلا پگاهی

10 دسمبر 2012

/ 0 نظر / 38 بازدید