مثل یک صاعقه

 

مثل یک صاعقه روشن شـــدی تابید ی غزل
بیت شیرین لبــــــانم شدی خنــــدیدی غزل

نبــض پیراهنِ شـــــــوقم به تنم رقصندست
تا به دور تنم از هــــــــمهمه پیـچیدی غزل

زیر باران تـــــــــماشای تو من تر شــده ام
چه تماشاست که ابرِ شدی باریدی غزل

جرعه ی دیگری از چشم تو خواهم نوشــید
این دقایق که تو هم جرعه ی نوشیدی غزل

پر ز آییـــــنه نمودی همه تاریـــــکی را
تو صـمیمانه ترین روزنِ خورشیدی غزل

انجیلا پگاهی
03.07.2013
/ 0 نظر / 20 بازدید