پست های ارسال شده در خرداد سال 1385

بادست آتشین تو مهتاب میشوم

  سری به کلبه ی ما زن ای سحر که شبی نگاه  گردد  صد  روزنه  بسوی  شفق ---------------------------------- --------------------------------------- خوب مهربانان روزنه سپیده ها صبح ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 23 بازدید