پست های ارسال شده در شهریور سال 1385

آمدم بار سفر تا پیش چشمت وا کنم

سلام مهربانان روزنه یی سپیده ها! از سفر برگشتم مطمینم که دعای هریک شما همراهم در این سفربود،  احساسم چنین بوده. امروز دریچه سپیده ها را پس ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 12 بازدید