پست های ارسال شده در اسفند سال 1386

بــــــــــــــــــــــــــــــــرای تــــــــــــــــــــو

    ز لبهایم غزل امروز جاری شد برای تو تبسم کِشت شعر ماندگاری شد برای تو پگاهان ِ تلاوت سرکشی های خیالاتم به من ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 19 بازدید