پست های ارسال شده در آدر سال 1390

سرم هوای غزل های عاشقانه زده...

      سـرم  هــــوای غــــــزل هـــای عاشــــــــــقانه زده خــبر رســیده خــــــــبر هات ســـــــر به خـــانه زده چــه بیـــــــقرار شـــــــده دل ، دل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید