پست های ارسال شده در آدر سال 1390

نقاش نیستم ....

  نـــــــقاش نیستم که ترا چــــون خدا کشم در ســــــاحتِ زمین نفست روشــنا کشم با رنگـــــــــــهای شوخ وطبــــــیعی زندگی زیــــــــــباترت ازین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید

سرم هوای غزل های عاشقانه زده...

      سـرم  هــــوای غــــــزل هـــای عاشــــــــــقانه زده خــبر رســیده خــــــــبر هات ســـــــر به خـــانه زده چــه بیـــــــقرار شـــــــده دل ، دل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید