پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

بیتو مرا کشد بخدا ...

بی تو مرا کــــــــــــــــــشد بخدا انتـــظار ها برگرد تا که باز بیـــــــــــــــــــــــــابم قرار ها رنگی به گونه ام شکــــــــــــــفاند رسیدنت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید