پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

بیتو مرا کشد بخدا ...

بی تو مرا کــــــــــــــــــشد بخدا انتـــظار ها برگرد تا که باز بیـــــــــــــــــــــــــابم قرار ها رنگی به گونه ام شکــــــــــــــفاند رسیدنت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

انگار تار ِ حوصله ِ من تمام شد

انگار تار ِحوصــــــــــله ی من تمام شــد این روز انتــظاری من بازشـــــام شــــــد خـــورشید در غــــــروب دلم انتـــحار کرد ازخون ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید