پست های ارسال شده در تیر سال 1391

امشب کنار حستگی ام ...

امشب کنار خســــــــتگی ام دیــــر تر  بمان این آرزو  پــــــــــــذیر زمن تا ســـــحر   بمان از عشـــــق گو بــرای دلــــــــم با حــــرارتی این قــــصه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید

تا بساط آلوده شد...

تا بساط آلـــــوده شـد آســـایشم اینجا گریست این محـــــیط درد را کی میتــوان گفت زندگیست پای بنـــــــد دست تقـــدیـــــرم اینــــجا مانده  ام ورنه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

نگفته بودی درینجا ...

  نگفــــــــته بودی درینـــجا چه هاست آبستن چه صف کشیده حواسم چی راســـت آبستن نگفـــــــــته بودی تبـــــــــسم به ما نمـــی آید گـــــلاب خنـــــــده ما ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

رفته یی نیستی کجایی باز ...

  پس بیا! رفتــه یی نیــــــــستی کــجایی باز دور از چــــــشمهای عشــق و نیاز پس بیـــــا که به عشــق خــو کرده بالــــــــــــهای شکـــــسته ی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید

چه خوب آمدی با گامهای خورشیدی

به بهانه روز عشاق چـــه خوب آمــدی با گـــــــامهای خورشیدی به  روز هــــــای ســـیاهم ،ســــپــید تابیدی شـــکوفه یی همه افســردگیـــی خاطر من طـراوتــــــی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

دم آغاز این سفر یارب...

  دم آغــــــاز این ســـــــــــــفر یارب لحــظــه هایم چـــــــقدر  بارانیست میبــرم با خــــــودم همین حس را کــــوله بارم پر  از پـــریـــشانیست آســــــمان ابـــری و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید