پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

کسی نبود درین کوچه ی زمستانی

  کســـــــــی نبود دریـــن کوچـــه ی زمستانی که این مسیر به هــــمراهی اش حساب کنمغمی نشسته سرِ  چهـــارراه زنـــــــدگی رابه یـــمن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید