پست های ارسال شده در شهریور سال 1392

تو میدانی چه دلگیرم؟

  تو میدانی چه دلگــــــــیرم؟! ز دنـــیای غــــــمت سیرم؟! مـــــیان مــــــاندن ورفــتن، روم از مانـــــــدنم تـــــیرم ســـــــرودنها پراز درد است ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید