پست های ارسال شده در مهر سال 1392

اینجا دگر هوای سرودن نیست

  اینـــــجا دگــر هـوای ســـــــــرودن نیست رفتـــــم که تاب و طـــاقـــتِ بــودن نیست جــــــغرافــــــــیای تار و غــــــــــبارین را دیگر مــــــجالِ چشم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

اینجا دگر هوای سرودن نیست...

اینـــــجا دگــر هـوای ســـــــــرودن نیست رفتـــــم که تاب و طـــاقـــتِ بــودن نیست جــــــغرافــــــــیای تار و غــــــــــبارین را دیگر مــــــجالِ چشم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید