پست های ارسال شده در آبان سال 1392

آزاده سرِ انجمنی ماشالله...

آزاده ســــــــــرِ انجــــمنی ماشالله شــیرین سخنِ ملکِ منی ماشالله بر گِردِ شمعِ روشنِ خورشـــید دلان پروانه ی آتش دمــــــــــنی ماشالله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید