پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

دلم گرفته خدایا دلم گرفته ز کی؟

دلم گـــرفته خدایا دلم گرفــــــــــــــــته زکی؟ هزار بند امــــیدانه ام گســــــــــــسته زکی؟ غــمی عظیم به سنگینی هــــمه کـــوه ها به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید