بدونت لحظه ها ...

بدونت لحظـــه ها پرگــــشت از درد
فضـــای خانه ام دلگیــــر و پر گرد
عزیــــز م زود برگــرد! زود بر گــــرد!
که رنجانــَـد مـــــرا ایــن دردِ نامـــرد

ا.پگاهی

دسمبر 2012

/ 0 نظر / 33 بازدید