می زند باد به رویم ...

می زند  باد به رویـــــــم نفـــــــسِ بارانیــــــــش
میکشد پای مرا در  طــــــرب و مهـــــــمانیش
دستِ  مهرش  نوازنده ی غمگیـنی هاست
میسپرم خویـش به دستان خوشِ روحانیش
میدهم خویش که با خود ببـــــرد تا شهری
پا به پا یِ قدمِ هـــــــــودجِ تابستانیش

ا.پگاهی
دسمبر 2012

/ 0 نظر / 62 بازدید