آمدم باز به آیینه ...

 

آمـــــــدم باز به آیینه ز تو گفتـــم و رفتـــــــم
بغضِ لب- بسته تهِ دامنش از درد شـکستم

گریه کردم گریه کردم آنـــــــــقدر گریه که آخر
پیشِ آیینه همان رشته ی دیرینه گســـستم

خــــــــلوتِ باز گزیدم ، پیـــــله کـــردم در خود
اینـــچنین دیده ز دریای تماشــای تو بـــستم

انجیلا پگاهی
06.07.2013
/ 0 نظر / 18 بازدید