یک پنجره شکوفه و یک چشم انتظار

 

یک پنجره شـــکوفه و یک چــشم بیــقرار
یک دل ز آرزو پــسِ ایــن پنـــــــجره ،بهــار

آنـــسو نشسته فاخته برشاخه ی درخت
کــوکــو زنان تــــــرانه بخـــــــواند برای یار

از مــــشرق خیال تو هم میـــرسی کنار ...
آیــــینه میــــشوی دلی را پاک و بی غبار

اینگونه لحظه های طرب ، لحظه های شاد
زیــــــباست زیــن دریچه، تــماشای روزگار

انجیلا پگاهی
05.05.2013
/ 0 نظر / 19 بازدید