در پگاهِ سر زدی

در پگاهِ سر زدی خورشیدک دلــــها شدی
با بهاران آمدی اینجا «بـــــهارِ» ما شــــدی
یک جهان خندیدی و روییدی، بـــاغ خنده را،
روشنی آوردی چشم روشن دنــــیا شدیسالگشت روز میلادت مبارک عزیزکم!
------------------------------------
الهی تا همیشه :
تنت سالم دلت شاد و ز غم آزاد باشد ...

«مادرت»
21 جون / 31 جوزا
/ 0 نظر / 18 بازدید