# آمدم

آمدم بار سفر تا پیش چشمت وا کنم

سلام مهربانان روزنه یی سپیده ها! از سفر برگشتم مطمینم که دعای هریک شما همراهم در این سفربود،  احساسم چنین بوده. امروز دریچه سپیده ها را پس ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 16 بازدید