من آن دریای پر شورم

من آن دریای پر شورم
به روی موجم ، او ، ماهی
تهِ جریانِ توفانزا ،
دوتا همراه ، دوتا راهی...
فراز و شیب این دریا
تلاطم پیچِ رویا ها
چراغی روبروی ما
سفر تا سمت آگاهی...

ا.پگاهی
28.06.2013
/ 0 نظر / 18 بازدید