برگرد که عاشقانه ها با تو خوش است


 

برگرد که عاشقانه ها با تو خوش است

این زندگی را بهانه ها با تو خوش است

دلتنگ شــده هوای شــــــــعر و شاعر

برگرد  ببین ترانه ها با تو خــوش است

 

ا.پگاهی

/ 0 نظر / 20 بازدید